sobota 13. července 2013

Sledujte, jak se staví dům za 90 tisíc. Věříme, že jde vytvořit kvalitní architekturu za zlomek ceny běžného bydlení a že jsme schopni to dokázat.
Popis
Kdo jsme?
Jsme studenti, nadšenci a příznivci architektury, kteří získali z nadace O2 Think Big 90 tisíc, za které postavíme dům.

Co si myslíme?
Myslíme si, že cena stavby nemusí být nutně úměrná její kvalitě. Že není vždy nutné brát si úvěry na několik desetiletí a omezovat tak svoji svobodu. Zkrátka, že je možné, s vynaložením úsilí, tvořit kvalitní architekturu za zlomek ceny běžného bydlení. Věříme, že jsme schopní to dokázat.

Co chceme udělat?
Postavit stavbu srovnatelnou s běžným bydlením, ale mnohem levněji. Chceme vybudovat kvalitní stavbu, která bude po dokončení sloužit nejenom nám, ale i dalším studentům popř. neziskovým organizacím. Celou stavbu stavíme svépomocí a materiály získáváme z demolic, skládek a zbytků velkých firem - chceme tak ukázat přímou recyklaci materiálů i komunikaci s podniky a firmami jako cestu pro levnější stavbu i ekologii. Model naší stavby může být použitelný nejen pro neziskový sektor (kde mohu počítat s nadšenou partou lidí ochotných stavět svépomocí, věnovat projektu svůj čas i s podporou firem) . ale má parametry skromného rodinného domu).

Co z toho budeme mít?
Věříme, že mnoho zkušeností - tentokrát totiž nezůstane jen u návrhu, ale dojde i na samotnou realizaci, při které budeme mít jedinečnou možnost konfrontovat naše teoretické znalosti s praxí. Zároveň vznikne místo, z něhož budou moci studenti čerpat inspiraci při další práci. Samotné stavba může být impulsem i pro ostatní v komerčním i neziskovém sektoru

Jak se mohou podílet ostatní?
Téměř jakkoliv - ať už poskytnutím materiálu na stavbu, nebo svým časem, který o prázdninách můžete strávit s námi. Po kolaudaci bude také potřeba připravovat program, aby dům žil. Domy bez života nesplňují hlavní důvod své existence a takový 

postavit nechceme.